sep

aktuality


Největší překážkou podnikání v České republice je platná legislativa. Tato legislativa je v mnoha případech nejasná a nejednoznačná, a přitom výklady těchto nejasností jsou zaměřeny proti poplatníkům, aniž by ve většině případů byly tyto výklady zveřejňovány. Mimo to jsou některá ustanovení zákonů jednoznačně zaměřena proti podnikání, a to především:

sep

1. zákon o účetnictví - § 8 odst. 4 a § 33a:

Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy jsou průkazné. Účetní záznam je průkazný odpovádá-li skutečnosti. Pokud účetní záznam je nedostatečně specifikován, pak neodpovídá skutečnosti a je neprůkazný, tj. účetnictví je neprůkazné včetně příslušné pokuty. Podle mého názoru neexistuje poplatník,kde jsou všechny účetní záznamy průkazné, protože finanční nároky na pracovní síly, které budou zajišťovat administrativní agendu spojenou s požadavkem průkaznosti účetnictví, nejsou pro žádného poplatníka únosné.

2. překlasifikace dodavatelskoodběratelských vztahů na závislou činnost:

Stát přesouvá odpovědnost mj. i za správné zdanění fakturovaných částek od dodavatelů na odběratele, tj. odběratel musí požadovat od dodavatelů doklady (ŽL, občanské průkazy apod.), které mu dodavatel nemusí poskytnout (ochrana osobních údajů). U fyzických osob musí být k dispozici živnostenský list (ŽL), aby bylo možné stanovit, že tato osoba má právo podnikat. U právnických osob pak závisí na správné formulaci smlouvy, aby nešlo o závislou činnost. Poplatník musí dále ověřovat platnost předložených dokumentů a smlouvy uzavírat spolu s právníkem, což zvyšuje náklady.

3. zákon o zaměstnanosti - § 13:

Poplatník nemůže bez sankce uzavírat smlouvy s dodavateli se stejným předmětem činnosti, kteří nemají zaměstnance (společníky, členy). Toto povede k problémům při:
- jednorázovém nárůstu prací
- výpadku zaměstnanců (nemoc).
U fyzických osob, kteří nemají zaměstnance, to povede k omezení zakázek, případně i k jejich zániku, protože nebudou mít zakázky.

 

© 2014 BK AUDIT spol. s r.o. | Web vytvořil RexMedia.cz | Technický správce Alpico s.r.o.
CSS Validní | XHTML Validní. Všechna práva vyhrazena.