sep
dk audit

profil firmy

BK AUDIT spol. s r.o. vznikla na základě rozhodnutí auditora ev.č. 503 a daňového poradce ev.č. 0808 RNDr. Bohuslava Kohoutka. Dne 1.12.1995 byl proveden zápis auditorské firmy BK AUDIT spol. s r.o. do obchodního rejstříku. Firmě byla přidělena Komorou auditorů ČR licence č. 179.

sep

Sídlo firmy: Michelská 60, 140 00 Praha 4
Tel./fax: 241950770
Mobil: 602 365210

Firma poskytuje tyto služby:

- provádění ověřování účetnictví (audit)
- daňové poradenství
- účetní poradenství
- ekonomické poradenství
- organizační poradenství
- vedení účetnictví
- rekonstrukce účetnictví
- sestavování podnikatelských záměrů
- zastupování daňových subjektů u správců daně
- sestavování rozpočtů
- sestavování kalkulací
- sestavování přiznání ke všem daním
- vytváření organizačních, zejména účetních směrnic.

Naše auditorská firma zabezpečuje audit širokému spektru podnikatelských subjektů z různých průmyslových odvětví a z oblasti služeb, auditorská ověření pro instituce státní správy, příspěvkové organizace, nadace, apod.

V současné době firma poskytuje služby auditora, daňového poradce, bilančního účetního QBÚ (certifikace účetních), účetního experta, soudního znalce a asistentů auditora.

Společnost má právo používat logo KCÚ ČR.

Postup prací při ověřování účetnictví:

- provádíme průběžné ověřování účetnictví podle požadavků našich klientů, standardně provádíme 2 průběžné ověření a závěrečný audit. Je však možno provádět průběžné ověřování i častěji,případně i bez průběžného ověřování,což však klade značné požadavky na zúčastněné pracovníky. Upozorňujeme, že provádíme audit atypicky, a to v rozsahu daňového poradenství spolu se standardními auditorskými postupy. V rámci auditu v podstatě tak ověříme téměř všechny doklady.
- ověřování u klienta je v rozsahu 3-5 dní a další zpracování výsledků provádíme mimo
- ke klientovi dojíždíme podle potřeb a jeho požadavků, snažíme se však pracovníky klienta příliš nezatěžovat
- daňové poradenství poskytujeme podle požadavků klienta. Běžné daňové poradenství je prováděno v rámci auditu, speciální služby jsou mimo audit.
- rozsah auditu: kontrola min. 80% dokladů.

Informace o auditorovi a daňovém poradci RNDr. Bohuslavovi Kohoutkovi, ev.č. KA ČR 0503 a ev.č. KDP 0808:

- 1971 - ukončení MFF UK Praha
- 1972 - 1979 - práce programátora-analytika a systémového programátora
- 1973 - 1975 - MFF UK - posgraduální kurz Matematické metody v ekonomii
- 1979 - 1983 - vedoucí referent TOR a TZ ŘZ
- 1982 - rigorozní zkoušky na MFF UK - titul RNDr.
- 1983 - 1983 - správa sítě
- 1984 - 1987 - vedoucí účetní koncernu
- 1987 - 1991 - vedoucí kontrolor FMK
- 1991 - složení auditorských zkoušek
- 1992 - - auditorská činnost
- 1994 - složení zkoušek daňového poradce
- 1994 - - služby daňového poradenství
- 1998 - složení zkoušek certifikace účetních - bilanční účetní
- 2000 - složení zkoušek certifikace účetních - účetní expert
- 2000 - soudní znalec - obor: ekonomika
odvětví: účetní evidence
- 2000 - 2001 - Právnická fakulta UK v Praze - 3semestrální studium: Základy práva pro daňové poradce

 

© 2014 BK AUDIT spol. s r.o. | Web vytvořil RexMedia.cz | Technický správce Alpico s.r.o.
CSS Validní | XHTML Validní. Všechna práva vyhrazena.